αποδοτική επικοινωνία

Εξηγούμε τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία και ποια είναι τα στοιχεία της. Επίσης, γιατί είναι τόσο σημαντικό και μερικά παραδείγματα.

Είναι πολύ σημαντικό ο αποστολέας να γνωρίζει ξεκάθαρα τι θέλει να μεταδώσει.

Τι είναι η αποτελεσματική επικοινωνία;

Αποτελεσματική επικοινωνία είναι αυτή κατά την οποία ο αποστολέας και ο παραλήπτης κωδικοποιούν ένα μήνυμα με ισοδύναμο τρόπο. Έτσι, το μήνυμα μεταδίδεται με επιτυχία: ο παραλήπτης κατανοεί το νόημα και την πρόθεση του μηνύματος που αποστέλλεται.

Για να το πετύχεις επικοινωνία αποτελεσματικό είναι πολύ σημαντικό ο αποστολέας να γνωρίζει ξεκάθαρα τι θέλει να μεταφέρει και να γνωρίζει τις ιδιότητες του πρόσωπο ή άτομα στα οποία θέλετε να το στείλετε για να διατυπώσετε το μήνυμα με τον πιο ακριβή τρόπο.

Στην αποτελεσματική επικοινωνία, ο αποστολέας πρέπει να είναι -ή τουλάχιστον να φαίνεται- αξιόπιστος σε αυτούς που λαμβάνουν το μήνυμα. Για αυτό, το κλειδί είναι να δείξετε ότι καταλαβαίνετε, ότι είστε μια έγκυρη φωνή σχετικά με αυτό που κοινοποιείται. Ταυτόχρονα, πρέπει να το μεταφέρετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σαφείς και ακριβείς έννοιες, ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ή παρερμηνείες.

Από την άλλη πλευρά, το μήνυμα που διατυπώνει ο αποστολέας δεν πρέπει να είναι μόνο ορθολογικό ή μόνο συναισθηματικό, αλλά να συνδυάζει και τις δύο διαστάσεις. Έτσι, όσοι δεν συγκινούνται από τα συναισθηματικά στοιχεία μπορούν να πειστούν από τα λογικά και το αντίστροφο. Αλλά, επιπλέον, μπορεί να είναι καλό στρατηγική για να τραβήξει την προσοχή του παραλήπτη του μηνύματος.

Στοιχεία αποτελεσματικής επικοινωνίας

Το κανάλι είναι το φυσικό μέσο μέσω του οποίου μεταδίδεται το μήνυμα.

Μέσα στην αποτελεσματική επικοινωνία –όπως σε κάθε τύπο επικοινωνίας– υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που τη συνθέτουν. Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • Πομπός. Το άτομο(α) που παράγει και στέλνει το μήνυμα.
 • Δέκτης. Το άτομο ή τα άτομα που λαμβάνουν και ερμηνεύουν το μήνυμα.
 • Κώδικας. Ένα σύνολο κανόνων και σημείων που χρησιμοποιεί ο αποστολέας για να παράγει το μήνυμά του και που πρέπει επίσης να είναι γνωστά στον παραλήπτη για να το ερμηνεύσει.
 • Κανάλι. Το φυσικό μέσο μέσω του οποίου μεταδίδεται το μήνυμα, το οποίο πηγαίνει από τον αποστολέα στον παραλήπτη.
 • Μήνυμα. Το αντικείμενο που επικοινωνείται. Διατυπώνεται και αποστέλλεται από τον αποστολέα και λαμβάνεται και ερμηνεύεται από τον παραλήπτη.
 • Αναφέρων. Αυτό το στοιχείο, η κατάσταση ή το γεγονός στο οποίο παραπέμπει ή «αναφέρεται» το μήνυμα.
 • Κατάσταση. Το πλαίσιο στο οποίο ο αποστολέας μεταδίδει το μήνυμά του και στο οποίο το λαμβάνει ο παραλήπτης. Και για τα δύο, η κατάσταση καταλήγει να επηρεάζει ή ακόμα και να διαμορφώνει τον τρόπο που διατυπώνεται και ερμηνεύεται το μήνυμα. Την κατάσταση μπορεί να την μοιράζονται και οι δύο ή όχι.
 • Θόρυβος. Οποιοδήποτε είδος παρέμβασης που επηρεάζει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που παρεμβαίνουν στην επικοινωνία και που, ως εκ τούτου, καταλήγουν να το επηρεάζουν. Όταν υπάρχει ένας θόρυβος - ή πολλοί - η επικοινωνία δεν είναι αποτελεσματική.

Σημασία αποτελεσματικής επικοινωνίας

Ένα καλοφτιαγμένο μήνυμα μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας φαίνεται ξεκάθαρα στο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην προώθηση παραγωγικότητα αλλά και για ομάδες και ανθρώπινο δυναμικό λειτουργούν σωστά και συμπληρωματικά.

Στον ακαδημαϊκό τομέα, μεταδώστε σωστά τα περιεχόμενα που αναλύονται στο α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, για παράδειγμα, είναι επίσης σημαντικό για το κοινό να καταλάβει τι περιελάμβανε η έρευνα και ποια ήταν συμπεράσματα σχετικά με.

Σε πολιτική, η επίτευξη ενός σαφούς και πειστικού μηνύματος είναι το κλειδί για τη συγκέντρωση ψήφων και την επίτευξη συναίνεσης κατά την εκτέλεση ενός μέτρου. Η αναποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να είναι δυσαρεστημένη για πολλούς από τους οι πολίτες.

Σε εμπορικό επίπεδο, η επικοινωνία κάνει επίσης τη διαφορά: ένα καλοφτιαγμένο μήνυμα μπορεί να μεταφραστεί σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Παραδείγματα αποτελεσματικής επικοινωνίας

Η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους ή κανάλια. Μερικά παραδείγματα μπορεί να είναι:

 • Γραπτή επικοινωνία. Εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε μια πανεπιστημιακή διατριβή, στην οποία ο συγγραφέας της επεκτείνεται σε α έρευνα προηγούμενο και καταλήγει σε συμπέρασμα.
 • Προφορική επικοινωνία. ο ομιλία ενός πολιτικού μπορεί να είναι παράδειγμα, όταν υποστηρίζει γιατί είναι απαραίτητο να τον ψηφίσουμε σε μια δημόσια πράξη.
 • Χειρονομία. Μέσω πινακίδων ή χειρονομιών, ο αποστολέας επικοινωνεί κάτι, για παράδειγμα, πού μπορεί να παρκάρει ο οδηγός ενός αυτοκινήτου και πώς να το κάνει.

Αποτελεσματική επικοινωνία στις εταιρείες

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι βασικό εργαλείο για την παρακίνηση του προσωπικού.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι καθοριστική σε Επιχείρηση. Η παραγωγικότητά σας εξαρτάται από τη σωστή μετάδοση ενός μηνύματος, καθώς και από τη σωστή λειτουργία του προσωπικού σας και σας σειρά, σε όλες τις τάξεις.

Η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπινων πόρων και επίσης στη ξεκάθαρη γνώση του τι είναι στόχους Υ στόχοι να ακολουθήσετε για να επιλέξετε τη σωστή διαδρομή για αυτό.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ένα βασικό εργαλείο για να παρακινήσει το προσωπικό και να το κάνει να νιώθει μέρος της ομάδας.

Επίσης, η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθά στη δημιουργία περισσότερων οριζόντιων δομών όπου όλοι μπορούν να ακούσουν και να ακουστούν, κάτι που είναι βασικό, ειδικά για τις νέες γενιές που αναζητούνανατροφοδότηση συνεχής.

Τώρα, αποτελεσματική επικοινωνία σε οποιαδήποτε οργάνωση θα εξαρτάται πάντα από εσάςηγέτες, ποιος θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα το εφαρμόσει. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουν ποιο είναι το καλύτερο κανάλι για αυτό, καθώς και η καταλληλότερη στιγμή.

Όταν επιλέγετε ηγέτες, οι ικανότητες η επικοινωνία θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ υπόψη.

Διεκδικητική επικοινωνία

Η διεκδικητική επικοινωνία είναι αυτή που μεταδίδεται καθαρά. Αυτό ισχύει όχι μόνο για το περιεχόμενο της επικοινωνίας αλλά και για τα στοιχεία που τη συνοδεύουν, όπως χειρονομίες και ήχους.

Η διεκδικητική επικοινωνία, εξάλλου, συνοδεύεται πάντα από ενσυναίσθηση από αυτόν που το παράγει. Η ιδέα της διεκδικητικής επικοινωνίας είναι να δημιουργείται πάντα ένα ειλικρινές κλίμα και χωρίς συγκρούσεις Ανάμεσα στα μέρη.

!-- GDPR -->