ανθρωπινεσ σχεσεισ

Εξηγούμε τι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, τα είδη, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά. Επίσης, οι ανθρώπινες σχέσεις στη δουλειά.

Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να είναι αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις ή μόνιμοι δεσμοί.

Τι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις;

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι οι σύνδεσμοι που δημιουργούνται μεταξύ τους πρόσωπα και μπορεί να είναι αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις ή μόνιμοι δεσμοί. Οι ποικίλοι ικανότητες διαπροσωπικές, όπως π.χ επικοινωνία λεκτική και μη λεκτική, ο ενσυναίσθηση και η ικανότητα να ακούμε τους άλλους καθορίζουν τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για να εγγυηθούν αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις.

Είναι αναπόφευκτη η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και, αν το άτομο δεν αναπτύσσει επαρκώς το διαφορετικό ικανότητες Για να συσχετιστεί, θα έχει δυσκολίες να λειτουργήσει στο περιβάλλον του.

Οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους κοινωνικά όντα που πρέπει να ζουν μέσα κοινότητα και σχετίζονται μεταξύ τους. Μερικές φορές ένα άτομο μπορεί να αισθάνεται πολύ μοναχικό παρά το γεγονός ότι περιβάλλεται από πολλούς ανθρώπους. Αντίθετα, ένας άνθρωπος μπορεί να ζει μόνος του και να νιώθει ότι η ζωή του περιβάλλεται από παρέα.

Αυτό που καθορίζει αυτό το συναίσθημα είναι το είδος της σχέσης που έχει ένα άτομο με άλλους ανθρώπους. Η φύση του «κοινωνικού όντος» συνδέεται με τις σχέσεις που είναι ικανό να δημιουργήσει, δεν αρκεί να ζει σε ομάδες σε μεγαλύτερη ή μικρότερη φυσική εγγύτητα.

Τύποι ανθρώπινων σχέσεων

Οι πρωταρχικές ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στη στοργή.

Οι ανθρώπινες σχέσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες:

  • Οι πρωταρχικές σχέσεις. Είναι οι στενοί ή στενοί δεσμοί του ατόμου, στους οποίους δεν υπάρχει προηγούμενο ενδιαφέρον ή ανάγκη που δημιούργησε αυτή τη σχέση, αλλά τους ενώνει η αγάπη, η στοργή ή η εκτίμηση για την ανθρώπινη ιδιότητά τους. Για παράδειγμα, ερωτικές σχέσεις, οικογενειακές σχέσεις ή φιλίες.
  • Δευτερεύουσες σχέσεις. Είναι σύνδεσμοι στους οποίους δεν παρεμβαίνουν τα συναισθηματικά συναισθήματα, αλλά συνδέονται με μια σχέση ευκολίας ή χρησιμότητας. Για παράδειγμα, η σχέση μεταξύ α διευθυντής και ένας υπάλληλος, ένας δάσκαλος και ένας μαθητής, ένας γιατρός και ένας ασθενής.

Και οι δύο τύποι σχέσεων είναι απαραίτητοι και συμπληρωματικοί για την ανάπτυξη της ζωής του ατόμου μέσα κοινωνία. Μπορεί να συμβεί και οι δύο τύποι σχέσεων να υπάρχουν ταυτόχρονα, για παράδειγμα, όταν μια σχέση ξεκινά ως δευτερεύων τύπος και γίνεται πρωταρχικός (ενώ εξακολουθεί να μοιράζεται το περιβάλλον όπου αναπτύσσεται ο κύριος σύνδεσμος).

Η σημασία των ανθρώπινων σχέσεων

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι τόσο σημαντικές για την ανάπτυξη του ΖΩΗ που μπορούν να ρυθμίσουν τη δική τους ύπαρξη του ατόμου. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η ποιότητα των συνδέσμων που δημιουργούνται και όχι μόνο η ποσότητα.

Ένα άτομο που περιβάλλει τον εαυτό του με ένα περιβάλλον από σέβομαι, ανοχή, τιμιότητα Υ ειρήνη θα μπορέσετε να αναπτύξετε καλύτερες ιδιότητες προσωπικότητα ότι ένα άτομο που περιβάλλει τον εαυτό του με ένα επιθετικό περιβάλλον, βία, ψέμα και σκάνδαλο.

Και τα δύο αξίες καθώς οι δεξιότητες που μπορεί να αναπτύξει το άτομο θα το βοηθήσουν να λειτουργεί ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Για παράδειγμα, στο χώρο εργασίας αναπτύσσονται συνήθως συγκεκριμένες δεξιότητες όπως η διαχείριση του άγχους και η επίλυση προβλημάτων. συγκρούσεις, που καθιστούν δυνατό να ξεπεραστούν στιγμές έντασης ή κρίσης.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σύνδεσμοι που υποδηλώνουν την παρουσία ή την απουσία αξιών. Αντιμέτωπο με κάθε είδους σχέση και παρά τις διαφορές, το άτομο θα μπορεί πάντα να αναπτύσσει δεξιότητες που θα του επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν.

Στόχοι των ανθρώπινων σχέσεων

Στις ανθρώπινες σχέσεις μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις αλλά είναι δυνατό να ξεπεραστούν.

Οι ανθρώπινες σχέσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη του ατόμου ώστε να μπορεί να πετύχει ένα καλύτερο ποιότητα ζωής στην κοινωνία. Καλό κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι εκείνο όπου δεν υπάρχει σύγκρουση αλλά, παρά τις διαφορές, το άτομο καταφέρνει να λειτουργήσει.

Είναι δυνατό να ξεπεραστούν οι συγκρούσεις με την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κατανόησης και ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τους άλλους ανθρώπους.

Χαρακτηριστικά των ανθρώπινων σχέσεων

Οι ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται από την πολυπλοκότητά τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάλυσή τους από διάφορους τομείς σπουδών. Η βάση κάθε ανθρώπινης σχέσης είναι ότι το άτομο χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί και να ανήκει σε έναν υγιή για αυτό κύκλο για να διατηρεί μια σωματική και συναισθηματική ισορροπία.

Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον (εργασιακό, θρησκευτικό, οικογενειακό κ.λπ.) το ίδιο άτομο μπορεί να αναπτύξει διαφορετικές διαπροσωπικές δεξιότητες.

Η κοινωνική ψυχολογία μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του κοινωνικού, και πώς αυτή η αλληλεπίδραση διασταυρώνεται από το ιστορία, ο Πολιτισμός, ο πολιτική, τη γλώσσα και άλλες πτυχές.

Είναι επιστήμη αναλύει ατομικές και κοινωνικές συμπεριφορές, τη συγκρότηση ομάδων, μαζικά φαινόμενα και άλλα σύγχρονα προβλήματα. Μελετήστε τις ανθρώπινες σχέσεις ατομικά και σε ομάδες και πώς αυτοί οι δεσμοί επηρεάζουν σε ένα ευρύτερο επίπεδο στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ σχεσεις.

ο κοινωνιολογία Ασχολείται επίσης με τη μελέτη των κοινωνικών ανθρώπινων σχέσεων, μόνο που αναλύει διαφορετικούς τύπους περιβαλλόντων ως ρυθμιστικούς παράγοντες για τις ανθρώπινες ενέργειες.

Μελετά τις κοινωνικές και πολιτισμικές δομές στις οποίες εκπαιδεύονται και εκπαιδεύονται τα άτομα (όπως η θρησκεία, ο οικογένεια, η διαίρεση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, πολιτισμικές πεποιθήσεις) για να κατανοήσουν τις διαφορετικές συμπεριφορές των ανθρώπινο ον.

Σύμφωνα με UNESCO, «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην περιέχει ταυτόχρονα και κοινωνικό στοιχείο». Ο άνθρωπος είναι άτομο της κοινωνίας και τα δικαιώματά του καθορίζονται με βάση τις πολιτικές σχέσεις του ατόμου και της κοινωνίας στην οποία ανήκει.

ο κανόνες που ρυθμίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου καθιερώνουν έναν τύπο σχέσης μεταξύ του ατόμου, το έθνος και την παγκόσμια κοινότητα.

Στο χώρο εργασίας αλληλεπιδρούν μεταξύ άλλων επαγγελματικές, προσωπικές, πολιτικές σχέσεις. Επομένως, οργανώσεις είναι όλο και περισσότερο αφοσιωμένοι στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα τους. Αυτός ο τύπος σχέσης δεν πρέπει να συγχέεται με το «δημόσιες σχέσεις”, Όρος που αντιστοιχεί στο επικοινωνία πραγματοποιείται από μια οργάνωση ενώπιον της κοινωνίας ή του κοινού.

Οι ανθρώπινες σχέσεις στην εργασία

Μια σταθερή και ευχάριστη εργασιακή κουλτούρα προσελκύει υπαλλήλους με καλύτερα προσόντα.

Οι ανθρώπινες σχέσεις στην εργασία αντιστοιχούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του ανθρώπινο δυναμικό που φροντίζει για τις ανάγκες τους, βοηθά στην επίλυση συγκρούσεων και καλλιεργεί μια σταθερή και ευχάριστη εργασιακή κουλτούρα. Οι εργαζόμενοι συχνά συνεργάζονται σε ορισμένα Εργα, για να επικοινωνήσετε ιδέες ή απλά να μοιραστείτε την καθημερινή εργασία.

Αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις επηρεάζουν δικαστικά έξοδα, ο ανταγωνισμός και επιχειρηματική βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, αποτελούν σημαντικό μέρος της επιτυχίας του οργανισμού. Επίσης, όταν το εργασιακή κουλτούρα σταθερό και ευχάριστο, ο οργανισμός συχνά διατηρεί και προσελκύει υπαλλήλους με καλύτερα προσόντα.

Σχολείο ανθρωπίνων σχέσεων

Το σχολείο των ανθρώπινων σχέσεων αναλύει τη συμπεριφορά του ατόμου στην εργασία και καθιερώνει τη σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η εργασία. υπάλληλος, ως καθοριστικός παράγοντας απόδοσης και παραγωγικότητα αντί να το βλέπει απλώς ως ανεξάρτητο παραγωγικό στοιχείο.

Το σχολείο των ανθρώπινων σχέσεων είναι ένα διοικητικό ρεύμα που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1930 από τον κοινωνιολόγο και ψυχολόγο Elton Mayo, του οποίου οι ιδέες ήταν αντίθετες με τις θεωρίες της κλασικής διοίκησης (Henry Fayol) και επιστημονικός (Frederick W. Taylor).

Ο Μάγιο υποστήριξε ότι η διοίκηση πρέπει να επικεντρωθεί σε ανθρώπινο δυναμικό και στις σχέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ τους, για τις οποίες ήταν απαραίτητο να το προσεγγίσουμε από πεδία όπως η επικοινωνία, διαχείριση, ο ψυχολογία και την κοινωνιολογία.

Η σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων αναλύει θέματα όπως:

  • Η κοινωνική ένταξη των εργαζομένων μέσω της επικοινωνίας.
  • Το όραμα της οργάνωσης ως ομάδας πολύτιμων ανθρώπων.
  • Οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος για διατήρηση της ενότητας και αποφυγή συγκρούσεων.
  • Η εκτίμηση και η αναγνώριση των εργαζομένων, όχι μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
  • Η έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων.
  • ο αυτονομία του εργαζομένου που καλλιεργεί την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.
  • Εναλλαγή θέσεων εργασίας προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους να ενσωματώσουν νέες η γνώση.
  • Το μη οικονομικό κίνητρο που επηρεάζει κάθε εργασία που μπορεί να εκτελέσει ο εργαζόμενος εντός του οργανισμού.
!-- GDPR -->