στερεοποίηση

Εξηγούμε τι είναι η στερεοποίηση, τα είδη που υπάρχουν, τα χαρακτηριστικά του καθενός και παραδείγματα. Επίσης, τι είναι η σύντηξη.

Η στερεοποίηση οφείλεται σε αλλαγές θερμοκρασίας ή πίεσης, όπως ψύξη λάβας.

Τι είναι η στερεοποίηση;

Η στερεοποίηση είναι η διαδικασία της φυσική αλλαγή ή αλλαγή φάσης με την οποία το ύλη πέρασμα υγρή κατάσταση προς το Στερεάς κατάστασης, μεταβάλλοντας το Πίεση στην οποία υπόκειται.

Στην τελευταία διακρίνεται από την κατάψυξη, η οποία προϋποθέτει το ίδιο αποτέλεσμα στην υγρή ύλη, αλλά από τη μείωση της θερμοκρασία κάτω από το σημείο πήξης του. Αυτή η διαφορά είναι πιο τεχνική και σε μη ακαδημαϊκούς ή επιστημονικούς τομείς και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται συνήθως εναλλακτικά.

Η στερεοποίηση ή η κατάψυξη είναι η διαδικασία (σε αντίθεση με την τήξη ή την τήξη) που κάνει τη στερεή ύλη να μετατρέπεται σε υγρή από τη μεταβολή των φυσικών συνθηκών πίεσης ή/και θερμοκρασίας. Είναι αναστρέψιμες διεργασίες με την έννοια ότι η ύλη δεν μετασχηματίζεται χημικά, δηλαδή δεν συμβαίνουν χημικές αλλαγές (συστατική) αλλά φυσική (μορφή).

Μπορούμε να μιλήσουμε για διαφορετικούς τύπους στερεοποίησης, ανάλογα με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην ύλη, για παράδειγμα:

  • Αποκρυστάλλωση. Αποτελείται από το σχηματισμό του δομές στερεό μέσα σε ένα ομοιόμορφο υγρό, όπως το σωματίδια συγκεντρωθείτε. Είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε αυτές τις δομές, όπως στο νερό όταν αρχίζει να παγώνει, γιατί στερεό και υγρό συνυπάρχουν για λίγες στιγμές.
  • Υαλοποίηση. Ορισμένα υλικά μπορούν να στερεοποιηθούν χωρίς να κρυσταλλωθούν, όπως το γυαλί ή η γλυκερίνη, έτσι ώστε να μην υπάρχει απότομη διέλευση μεταξύ της μιας φυσικής φάσης και της άλλης, αλλά υπάρχει απώλεια ελαστικότητα βαθμιαία, οδηγώντας στη στερεά κατάσταση.
  • Υπέρψυξη. Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα υγρό ψύχεται σε θερμοκρασίες κάτω από το σημείο πήξης του χωρίς να αλλάζει φάση, χωρίς να στερεοποιείται. Για να συμβεί αυτό το υγρό πρέπει να είναι αρκετά καθαρό.

Στερεοποίηση και σύντηξη

Το σημείο τήξης είναι η θερμοκρασία στην οποία ένα υλικό γίνεται υγρό.

Η τήξη είναι η αντίθετη διαδικασία στερεοποίησης και κατάψυξης. Συνίσταται στην προσθήκη Ενέργεια σε ένα συμπαγές υλικό, για να αυξήσετε την κίνηση σας σωματίδια, χάνοντας τους χημικούς δεσμούς και τη σταθερή δομή του. Είναι το πέρασμα από τη στερεά κατάσταση στο υγρό.

Κάθε στερεό έχει ένα σημείο τήξης Από το οποίο αλλάζει φάση και γίνεται υγρή κατάσταση: το αντίθετο από το σημείο πήξης στο οποίο τα υγρά γίνονται στερεά. Όσο υψηλότερο είναι το εν λόγω σημείο τήξης, τόσο περισσότερη ενέργεια (δηλαδή υψηλότερη θερμοκρασία) θα χρειαστεί το στερεό για να λιώσει, δηλαδή να γίνει υγρό ή ημι-υγρό.

Παραδείγματα στερεοποίησης

Το γυαλί θερμαίνεται για να το διαμορφώσει και γίνεται στερεό όταν κρυώσει.

Μερικά παραδείγματα στερεοποίησης είναι:

  • ο Νερό Όταν καταψύχουμε μέσα στα ψυγεία μας, είναι το βασικό παράδειγμα στερεοποίησης ενός υγρού λόγω απώλειας θερμότητα.
  • Η λάβα που βράζει που αναβλύζει από το υπέδαφος όταν υπάρχει Ηφαιστειακές εκρήξεις είναι υγρό υλικό που υποβάλλεται σε τεράστιες θερμοκρασίες και πιέσεις. Καθώς ανεβαίνει στην επιφάνεια, χάνει σιγά σιγά ενέργεια και καταλήγει να μετατρέπεται σε στερεό υλικό.
  • Όταν φτιάχνουμε φιγούρες με πηλό, παρατηρούμε ότι, όταν είναι υγρός, ο πηλός είναι εύπλαστος, αλλά όταν στεγνώνει γίνεται συμπαγής, σκληρός και εύθραυστος.
  • ο μέταλλα στις χαλυβουργίες θερμαίνονται σε γιγάντιους φούρνους για να λιώσουν (να μεταφερθούν από στερεά σε υγρά) και μετά να τα χύνουν σε καλούπια με συγκεκριμένα σχήματα. Περιέχονται εκεί, τα υγρά μέταλλα ψύχονται και στερεοποιούνται, και μόλις αφαιρεθούν από το καλούπι, θα έχουν το επιθυμητό σχήμα.
!-- GDPR -->