λειτουργικό κείμενο

Εξηγούμε τι είναι ένα λειτουργικό κείμενο, τα χαρακτηριστικά του και ποια είδη υπάρχουν. Επίσης, διάφορα παραδείγματα από την καθημερινότητα.

Ένα λειτουργικό κείμενο παρέχει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τι είναι ένα λειτουργικό κείμενο;

Είναι γνωστό ως κείμενα λειτουργικό ή εργατικό για όσους επιδιώκουν α χρησιμότητα πρακτικό και συγκεκριμένο, γενικά γύρω από το να σας δώσει πληροφορίες ο αναγνώστης σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα της καθημερινής ζωής. Επομένως, η ανάγνωσή του είναι απολύτως πρακτική, δηλαδή δεν επιδιώκει ψυχαγωγία, αισθητική εμπειρία ή διάδοση, αλλά μάλλον για να εκπληρώσει κάποια άμεσα χρήσιμη αποστολή.

Τα λειτουργικά κείμενα είναι πολύ κοινά και άφθονα στην καθημερινή ζωή και αντιπροσωπεύουν το πιο βασικό και θεμελιώδες επίπεδο γραμματισμού, δηλαδή την εφαρμογή του στην επίλυση προβλήματα καθημερινές δραστηριότητες, όπως η μετάδοση πληροφοριών, η υπενθύμιση, η ειδοποίηση για μια συγκεκριμένη κατάσταση κ.λπ. Σε αυτά κυριαρχούν πάντα οι συναρτήσεις αναφορικός Υ προσηγορικός της γλώσσας.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα συγχέουμε με τα ιδρυτικά κείμενα, που είναι τα σπουδαία κλασικά έργα του βιβλιογραφία ή τη μυθολογία που, όπως υποδηλώνει το όνομά της, λειτούργησε ως θεμέλιο για την έναρξη μιας πολιτιστικής, θρησκευτικής παράδοσης ή ακόμα και ενός ολόκληρου πολιτισμού.

Χαρακτηριστικά λειτουργικών κειμένων

Σε γενικές γραμμές, τα λειτουργικά κείμενα χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα:

 • Πρόκειται για κείμενα μεταβλητού μήκους, συνήθως σύντομα και περιεκτικά, που μεταφέρουν στον αναγνώστη κάποιες πληροφορίες άμεσου ενδιαφέροντος και πρακτικής εφαρμογής.
 • Συνήθως φτάνουν στο σημείο (χωρίς προοίμιο) και χρησιμοποιούν απλή γλώσσα, σχεδιασμένη για γρήγορη κατανόηση από το κοινό-στόχο.
 • Επιδιώκουν έναν προφανή, σαφή και χρήσιμο σκοπό, έτσι δεν προσφέρονται για τον αισθητικό, τον στοχαστικό ή τον εγκυκλοπαιδικό.
 • Είναι πάντα προσαρμοσμένα στον αποδέκτη και έχουν νόημα σε πραγματικό πλαίσιο.

Είδη λειτουργικών κειμένων

Δεδομένης της ποικιλίας των λειτουργικών κειμένων, δεν υπάρχει καθολικά έγκυρη ταξινόμηση για αυτά, αλλά είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ του τύπου των εργασιών που επιδιώκουν, ως εξής:

 • Λειτουργικά κείμενα προσωπικού χαρακτήρα, όταν αποτελούν μέρος του καθημερινού σύμπαντος ενός ανθρώπου, και έχουν νόημα κυρίως για εκείνη ή για όσους τη γνωρίζουν. Για παράδειγμα, μια σημείωση στο ημερολόγιο κάποιου.
 • Λειτουργικά κείμενα επαγγελματικού χαρακτήρα, όταν εντάσσονται στο σύμπαν της εργασίας, όποιο κι αν είναι αυτό, και έχουν νόημα για όσους ασκούν το επάγγελμα ή εργάζονται στο ίδιο πλαίσιο. Για παράδειγμα, α υπόμνημα επιχείρηση.
 • Τα σχολικού τύπου λειτουργικά κείμενα, όταν αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού σύμπαντος, μεταφέρουν δηλαδή πρακτικές πληροφορίες στον τομέα της μάθησης. Μπορούν να θεωρηθούν υποτύπος προσωπικού κειμένου. Για παράδειγμα, οι σημειώσεις που κρατούνται στο τετράδιο της τάξης.

Παραδείγματα λειτουργικών κειμένων

Τα λειτουργικά κείμενα επιδιώκουν να γίνουν γρήγορα κατανοητά.

Ακολουθούν μερικά διαφορετικά παραδείγματα λειτουργικών κειμένων, παρμένα από την καθημερινή ζωή:

 • Μια λίστα παντοπωλείου για την αγορά.
 • Ο αριθμός τηλεφώνου κάποιου που αναφέρεται σε ένα προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων.
 • Υπενθύμιση ραντεβού γιατρού στο γραφείο κάποιου.
 • Το πρόγραμμα σπουδών ζωής ενός αιτούντος για εργασία.
 • Ανακοίνωση παράκαμψης γιατί διακόπτεται δρόμος λόγω κατασκευής.
 • Εννοιολογικοί χάρτες φτιαγμένο από πανεπιστημιακό.
 • Η περιγραφή ενός προϊόντος σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο.
 • Η ετικέτα που προσδιορίζει το ράφι μιας βιβλιοθήκης ή βιβλιοπωλείου («κλασικά», «φιλοσοφία», «αυτοβοήθεια» κ.λπ.).
!-- GDPR -->