ατομικές εγγυήσεις

Νόμος

2022

Εξηγούμε ποιες είναι οι επιμέρους εγγυήσεις που ορίζει κάθε Σύνταγμα, τα χαρακτηριστικά, την ταξινόμηση και τα παραδείγματά τους.

Τα συντάγματα πολλών χωρών καθορίζουν τις ατομικές εγγυήσεις των πολιτών.

Τι είναι οι ατομικές εγγυήσεις;

Σε ορισμένες του νόμου καλούνται εθνικές εγγυήσεις, ατομικές ή συνταγματικές εγγυήσεις συνταγματικά δικαιώματα ή θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αποτελούν δηλαδή τα ελάχιστα βασικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα του α έθνος προσδιορίζεται.

Αυτά τα δικαιώματα θεωρούνται απαραίτητα για το πολιτικό σύστημα και συνδέονται με το αξιοπρέπεια ανθρώπινα, δηλαδή είναι φυσικά για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την κατάστασή του, Ταυτότητα ή Πολιτισμός. Για το λόγο αυτό, απολαμβάνουν ειδική θέση μεταξύ των του νόμου που αποτελούν την έννομη τάξη.

Η προστασία αυτών των εγγυήσεων ποικίλλει ανάλογα με το νομικό πλαίσιο που εξετάζουμε. Ενώ δικαιώματα της πρώτης γενιάς, απολαμβάνουν πάντα ένα προνομιακό καθεστώς πάνω από τα υπόλοιπα πολιτικά, κοινωνικά, εμπορικά ή άλλα δικαιώματα.

Οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί για αυτό περιγράφονται κανονικά στο Σύνταγμα κάθε χώρας και αποτελούν αποκλειστικό αντικείμενο της προσοχής του Κατάσταση. Και μόνο αυτός εξουσιοδοτείται, υπό συνθήκες πολύ ειδικού προβληματισμού, να τις αναστείλει προσωρινά.

Δεν πρέπει να συγχέονται με Οικουμενικά Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Χαρακτηριστικά ατομικών εγγυήσεων

Οι ατομικές εγγυήσεις αποτελούν αντικείμενο του Δημόσιος νόμος Υ υποκειμενικός, για την εκπλήρωση των οποίων προΐσταται το Δημόσιο, μέσω των διαφόρων του ιδρύματα. Συνήθως αυτά τα δικαιώματα είναι:

 • Μονομερής. Το Δημόσιο τις ασκεί αδιακρίτως και για ίδιο λογαριασμό.
 • Απαράδεκτο. Σε καμία περίπτωση α πολίτης μπορεί να τα απογυμνώσει ή να τα απογυμνώσει.
 • Μη μεταβιβάσιμο. Οι εγγυήσεις αφορούν κάθε συγκεκριμένο άτομο και μόνο σε αυτόν.
 • Διαρκής. Ποτέ δεν λήγουν, ούτε ορίζουν, παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγμα.
 • Κυρίαρχοι. Υπακούουν στο πολιτικό Σύνταγμα ενός δεδομένου έθνους και συμμορφώνονται με το κανόνες που διέπουν την επικράτειά τους.

Ταξινόμηση μεμονωμένων εγγυήσεων

Οι ατομικές εγγυήσεις ελευθερίας περιλαμβάνουν την ελευθερία της λατρείας.

Οι μεμονωμένες εγγυήσεις ταξινομούνται σε τρεις τάξεις:

 • Εγγυήσεις των ισότητα. Αυτά που διασφαλίζουν την ισότητα ενώπιον του νόμου, δηλαδή ότι όλοι οι πολίτες έχουν την ίδια ακριβώς μεταχείριση υπό τις ίδιες συνθήκες.
 • Εγγυήσεις των Ελευθερία. Αυτά που επιτρέπουν στο άτομο να ασκεί ελεύθερα ένα νόμιμο εμπόριο, να εκφράζει τις ιδέες του με τον τρόπο που προτιμά, να κινείται κατά βούληση, να ασκεί θρησκεία, και γενικά να ασκεί οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα χωρίς την ανάγκη έγκρισης ή επίβλεψης κανενός, εφόσον δεν βλάπτει κανέναν στο επεξεργάζομαι, διαδικασία.
 • Εγγυήσεις των ιδιοκτησία. Αυτές οι οικονομικές εγγυήσεις που επιτρέπουν στο άτομο να διενεργεί νόμιμες συναλλαγές, να κατέχει κινητή ή ακίνητη περιουσία και να ασκεί απόφαση στα δικά τους περιουσιακά στοιχεία.
 • Εγγυήσεις νομικής ασφάλειας. Αυτά που διασφαλίζουν στα άτομα σωματική ή/και ψυχολογική ευεξία ενώπιον των δυνάμεων του Κράτους, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιη διαδικασία σε περίπτωση που παραβιάζουν οποιοδήποτε νόμο.

Παραδείγματα ατομικών εγγυήσεων

Ως παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα του Ισπανικού Συντάγματος:

 • Δικαίωμα να ΖΩΗ, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της θανατικής ποινής.
 • Δικαίωμα στη σωματική και ηθική ακεραιότητα, για το οποίο απαγορεύονται τα βασανιστήρια, η τιμωρία ή η απάνθρωπη μεταχείριση.
 • Δικαίωμα στην ελευθερία του πεποιθήσεις, ώστε ο καθένας να μπορεί να ομολογεί δόγματα ή ιδεολογίες σύμφωνα με τις δικές του ενδιαφέρον, και το Κράτος δηλώνει μη ομολογιακό, δηλαδή χωρίς επίσημο θρήσκευμα.
 • Δικαίωμα στη νομική ασφάλεια και τη δικαστική προστασία, που εγγυάται ότι σε κάθε περίπτωση το άτομο υπόκειται σε δικαστική διαδικασία με εγγυήσεις, με δικαίωμα σε τακτικό δικαστή, σε υπεράσπιση και νομική συνδρομή, να γνωρίζει τις κατηγορίες εναντίον του, να μην δηλώνει εναντίον του και το τεκμήριο της αθωότητας, μεταξύ άλλων.

Ατομικές εγγυήσεις στο Μεξικό

Οι επιμέρους εγγυήσεις στο Πολιτικό Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού βρίσκονται στο δογματικό μέρος του, όπου οι αναμφισβήτητες και θεμελιώδεις αρχές του Κανόνας δικαίου.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα πρώτα 29 άρθρα του Συντάγματος. Δεν μπορούν να ανασταλούν παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 29 του ιδίου.

!-- GDPR -->