γενικές ιδιότητες της ύλης

Εξηγούμε ποιες είναι οι γενικές ιδιότητες της ύλης, πώς μπορούν να ταξινομηθούν και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες της ύλης εξαρτώνται από τη σύνθεσή της

Ποιες είναι οι γενικές ιδιότητες της ύλης;

Όταν μιλάμε για τις γενικές ιδιότητες του ύλη αναφερόμαστε στο σύνολο των φυσικών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων που διαθέτει η ύλη, το οποίο αποτελείται από μερικά (ή περισσότερα από ένα) ουσία. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι υπάρχει και που μπορούμε να αγγίξουμε ή να αντιληφθούμε αποτελείται από ύλη σε μία από τις τέσσερις καταστάσεις συσσωμάτωσης: στερεός, υγρά, αέρια Υ πλάσματα.

Παρά το γεγονός ότι αποτελούνται συχνά από διαφορετικούς χημικά στοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες, η ύλη υπάρχει κατά κάποιο τρόπο ομοιογενής (τα στοιχεία του δεν διακρίνονται με την πρώτη ματιά) ή ετερογενής (τα στοιχεία του γίνονται εύκολα αντιληπτά). Και ανάλογα με τη σύνθεσή του, οι φυσικές και χημικές του ιδιότητες θα ποικίλλουν επίσης.

Υπό αυτή την έννοια, μπορούμε να μιλήσουμε για διαφορετικούς τύπους ιδιοτήτων της ύλης:

  • Εξωτερικές ή γενικές ιδιότητες. Είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που μοιράζονται απολύτως όλη η ύλη, χωρίς διάκριση της σύνθεσης, της μορφής, της παρουσίασης ή των συστατικών της στοιχείων. Οι γενικές ιδιότητες δεν επιτρέπουν τη διαφοροποίηση μιας ουσίας από την άλλη. Μερικές εξωγενείς ιδιότητες είναι μάζα, ο Ενταση ΗΧΟΥ, ο βάρος και το θερμοκρασία.
  • Εγγενείς ή ειδικές ιδιότητες. Είναι αυτές που χαρακτηρίζουν κάθε μία από τις ουσίες. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί να είναι φυσικές (ποιότητες που διαθέτει η ύλη χωρίς να αλλάζει η φύση της, όπως π.χ Σημείο βρασμού ή πυκνότητα) ή χημική (ποιότητες στις οποίες υπάρχει αλλαγή σύστασης στην ύλη, όπως συμβαίνει οξείδωση).

Οι γενικές ιδιότητες της ύλης λοιπόν είναι:

Επέκταση

Δύο άτομα δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τον ίδιο χώρο την ίδια στιγμή καιρός και, επομένως, τα αντικείμενα καταλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο χώρο, με αναγνωρίσιμη αρχή και τέλος. Αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως επέκταση: το μέγεθος της ύλης, ο χώρος που καταλαμβάνει. Ανατολή χώρος ή όγκος αντιπροσωπεύεται από το μήκος, πλάτος ή βάθος και ύψος.

Η επέκταση μετριέται σε μονάδες απόστασης, εμβαδού ή όγκου, ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης. Στο Διεθνές σύστημα, οι μονάδες αυτές είναι μέτρα (m), τετραγωνικά μέτρα (m2) και κυβικά μέτρα (m3), αντίστοιχα.

Μάζα

Η μάζα των αντικειμένων είναι η ποσότητα της ύλης που συγκεντρώνεται σε αυτά, δηλαδή η ποσότητα της ύλης που τα απαρτίζει. Η μάζα καθορίζεται από αδράνεια που παρουσιάζουν ή το επιτάχυνση που παρουσιάζει μια δύναμη που ασκεί πάνω τους, και μετριέται στο Διεθνές Σύστημα με μονάδες μάζας, όπως γραμμάρια (g) ή κιλά (kg).

Η μάζα δεν πρέπει να συγχέεται με το βάρος (που είναι μια διανυσματική ποσότητα, μετρημένη σε Newton), ούτε με την ποσότητα της ουσίας (που μετριέται σε mol).

Βάρος

ο βάρος είναι το μέτρο της δύναμης που ασκείται από το βαρύτητα σε αντικείμενα. Μετριέται σε Νεύτωνα (N) στο Διεθνές Σύστημα, επειδή είναι μια δύναμη που ασκεί ο πλανήτης στην ύλη, και είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, προικισμένο με νόημα και διεύθυνση. Το βάρος ενός σώματος εξαρτάται μόνο από τη μάζα του και την ένταση του βαρυτικό πεδίο στην οποία υπόκειται.

Ελαστικότητα

Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει στα σώματα να ανακτήσουν το αρχικό τους σχήμα (μνήμη σχήματος) αφού υποβληθούν σε μια εξωτερική δύναμη που τα αναγκάζει να το χάσουν (ελαστική παραμόρφωση). Είναι μια ιδιότητα που καθιστά δυνατή τη διάκριση μεταξύ ελαστικών και εύθραυστων στοιχείων, δηλαδή μεταξύ αυτών που ανακτούν το σχήμα τους μόλις εξαλειφθεί η εξωτερική δύναμη και εκείνων που σπάνε σε μικρότερα κομμάτια.

Αδράνεια

Αδράνεια είναι η αντίσταση της ύλης να τροποποιεί τη δυναμική της σωματίδια μπροστά σε μια εξωτερική δύναμη. Είναι ιδιότητα των σωμάτων να παραμένουν σε σχετική ανάπαυση ή να διατηρούν τη δική τους κίνηση σχετικές όταν δεν ασκείται εξωτερική δύναμη πάνω τους.

Υπάρχουν δύο τύποι αδράνειας: η μηχανική, η οποία εξαρτάται από την ποσότητα της μάζας και η θερμική, η οποία εξαρτάται από τη θερμοχωρητικότητα και Θερμική αγωγιμότητα.

Ενταση ΗΧΟΥ

Ο όγκος είναι μια κλιμακωτή ποσότητα που αντανακλά την ποσότητα του τρισδιάστατου χώρου που καταλαμβάνει ένα σώμα. Μετριέται στο Διεθνές Σύστημα με κυβικά μέτρα (m3) και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος ενός αντικειμένου, το πλάτος και το ύψος του.

Σκληρότητα

Σκληρότητα είναι η αντίσταση που ασκεί το υλικό σε φυσικές αλλοιώσεις όπως γρατσουνιές, τριβές ή διείσδυση. Εξαρτάται από τη δεσμευτική δύναμη των σωματιδίων του. Έτσι, τα σκληρά υλικά τείνουν να είναι αδιαπέραστα και αμετάβλητα, ενώ τα μαλακά υλικά μπορούν εύκολα να παραμορφωθούν.

Πυκνότητα

ο πυκνότητα Αναφέρεται στην ποσότητα της ύλης που υπάρχει σε ένα υλικό, αλλά και στο πόσο κοντά βρίσκονται μεταξύ τους τα σωματίδια του. Επομένως, ορίζεται ως η μάζα διαιρούμενη με τον όγκο που καταλαμβάνει αυτή η μάζα. Τα πυκνά υλικά είναι αδιαπέραστα και όχι πολύ πορώδη, ενώ τα λεπτά υλικά διασχίζονται εύκολα επειδή υπάρχουν ανοιχτοί χώροι μεταξύ τους. μόρια.

Η τυπική μονάδα μέτρησης για την πυκνότητα είναι το βάρος ανά όγκο, δηλαδή κιλά πάνω από το κυβικό μέτρο (kg / m3).

!-- GDPR -->