στρατηγικό σχεδιασμό

Εξηγούμε τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και σε τι συνίσταται αυτή η διαδικασία. Γιατί είναι σημαντικό και μοντέλα στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός επιδιώκει την καλύτερη χρήση των πόρων για την επίτευξη ενός στόχου.

Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός;

Ως στρατηγικός σχεδιασμός ή στρατηγικός σχεδιασμός συνήθως αναφερόμαστε σε α επεξεργάζομαι, διαδικασία συστηματική, δηλαδή μεθοδική, υλοποίηση σχεδίων για την επίτευξη στόχων και επιθυμητών αποτελεσμάτων. Είναι ένας τύπος τακτικού σχεδιασμού που εξετάζει ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να το πετύχετε στόχους που έχουμε προτείνει, τόσο εντός α οργάνωση (επιχείρηση, ίδρυμακ.λπ.) όπως και στην προσωπική ζωή.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ένα οργανωτικό εργαλείο κοινής χρήσης, ειδικά στον στρατιωτικό τομέα (στρατιωτική στρατηγική) ή σε αυτόν του επιχείρηση (επιχειρηματική στρατηγική ή οικονομική στρατηγική). Ομοίως, ισχύει επίσης για ένα ποικίλο σύνολο περιοχών του ΖΩΗ, στο οποίο είναι απαραίτητο να τεθούν οι βάσεις για την επίτευξη ενός στόχου, προβλέποντας πιθανές ταλαιπωρίες και προχωρώντας σύμφωνα με την καταλληλότερη διαδρομή δεδομένων των διαθέσιμων πόρων.

Σκοπός όλων αυτών είναι να βρεις ένα καλό στρατηγική, δηλαδή με μια καλή διαδρομή ή ένα καλό σύνολο διαδικασιών για να φτάσετε στο στόχο. Αυτό μεταφράζεται σε:

 • Ορίστε και στη συνέχεια επιτύχετε το σκοπός προτείνεται.
 • Επωφεληθείτε από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους.
 • Σχεδιασμός α μεθοδολογία κατάλληλο για τους διαθέσιμους πόρους, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε και το δυναμική αντιμέτωπος.
 • Επίτευξη α μέθοδος δυναμικό, ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε απρόβλεπτα γεγονότα, που επιτρέπει την επίλυση προβλήματα Αφήστε τα να εκτιναχθούν.
 • Προτείνετε ένα σχέδιο που να είναι μετρήσιμο και διορθώσιμο από άποψη αποτελεσματικότητας.

Ο καλός σχεδιασμός θέτει τα θεμέλια για άλλες διοικητικές διαδικασίες, όπως οργάνωση, διαχείριση, διεύθυνση και το έλεγχος.

Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού

Αφού τεθούν οι στόχοι, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση των διαθέσιμων πόρων.

Ο προγραμματισμός θεωρείται το πρώτο στάδιο κάθε κύκλου παραγωγής και αυτό ξεκινά πάντα από τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων. Αυτό είναι το όνομα που δίνεται στους βασικούς, κεντρικούς στόχους στους οποίους βασίζεται ο οργανισμός, δηλαδή στους πρωταρχικούς στόχους χωρίς τους οποίους η όλη προσπάθεια είναι ανούσια και που με τη σειρά τους επιτρέπουν την επίτευξη άλλων επόμενων στόχων.

Μόλις τεθούν οι στόχοι, α ανάλυση διαθέσιμοι πόροι (υλικοί, ανθρώπινοι, τεχνολογικοί κ.λπ.) και περιβαλλοντικές μεταβλητές (προκλήσεις, δυσκολίες, επάρκεια, και τα λοιπά.). Η εξέταση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για κάθε διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς στρατηγικές για τις οποίες δεν υπάρχουν πόροι δεν μπορούν να αναληφθούν, ούτε πρέπει να σπαταληθούν ή να αγνοηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν στον οργανισμό, ακόμη και στο σημείο εκκίνησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η στρατηγική ανάλυση, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα βασικό σχέδιο ή μια ελάχιστη στρατηγική, η οποία μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη καθώς το απαιτούν οι ανάγκες του οργανισμού. Για να γίνει αυτό, το κύριο σχέδιο πρέπει να κατατμηθεί σε λειτουργίες χαμηλού επιπέδου, δηλαδή σε βραχυπρόθεσμους στόχους, εύκολους να οραματιστούμε και να συλλάβουμε με την πάροδο του χρόνου, η άρθρωση των οποίων δημιουργεί το μακροπρόθεσμο σχέδιο. Αυτή η διαδικασία μετατροπής σε συγκεκριμένες ενέργειες είναι γνωστή ως στρατηγική εκτέλεση.

Τέλος, η διαδικασία πρέπει να ελέγχεται και να υπόκειται σε δυναμική διάγνωσης και στρατηγικής αξιολόγησης, για να γνωρίζει πόσο κοντά είναι τα αποτελέσματά της σε αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί και πού βρίσκονται οι αποτυχίες, οι δυσκολίες ή οι προκλήσεις και πώς μπορούν να επιλυθούν για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βέλτιστη Αποτελέσματα.

Συνοπτικά, η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού αποτελείται από:

 • Ορίστε ή αναθεωρήστε αξίες, αποστολή και Όραμα της οργάνωσης.
 • Διεξαγωγή περιβαλλοντικής ανάλυσης.
 • (Επανα) ορίστε μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους.
 • Αναπτύξτε ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για την εκπλήρωσή τους.
 • Αναπτύξτε διαδικασίες και βραχυπρόθεσμες ενέργειες που οδηγούν στον στόχο.
 • Αξιολογήστε το αποτέλεσμα και εφαρμόστε ξανά τη μέθοδο.

Σημασία στρατηγικού σχεδιασμού

Ο στρατηγικός σχεδιασμός λαμβάνει αποφάσεις αξιολογώντας πιθανούς κινδύνους.

Σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή, η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας θα εξαρτηθεί από τη στρατηγική που θα εφαρμοστεί. Και υπό αυτή την έννοια, ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται ένα πολύ σημαντικό οργανωτικό εργαλείο.

Αν και κανένα σχέδιο δεν είναι αλάνθαστο, τα καλύτερα σχέδια είναι αυτά που ξεκινούν από μια εις βάθος αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσετε και άλλων παραγόντων που παίζουν ρόλο. λήψη αποφάσης. Δεν είναι θέμα πρόβλεψης του μέλλοντος αλλά λήψης προβλέψεων: αξιολόγησης του κινδύνου και βαδίσματος με ασφάλεια, ώστε το ταξίδι προς τον στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό. Σε τι χρησιμεύει η επένδυση προσπαθειών σε μια διαδρομή που δεν οδηγεί στον επιθυμητό στόχο; Ποια είναι η χρήση της επένδυσης πόρων για την πρόβλεψη του αδύνατου, αφήνοντας τους άλλους να το κάνουν κινδύνους πραγματικός?

Ο στρατηγικός σχεδιασμός επιβάλλεται, επομένως, στον οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο ως την καρδιά της λήψης αποφάσεων, καθώς και του διάγνωση και επίλυση του προβλήματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί οργανισμοί εμπιστεύονται τρίτα μέρη (εξωτερική ανάθεση) να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να λάβουν βοήθεια για να ανακατευθύνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα.

Μοντέλα στρατηγικού σχεδιασμού

Ο χάρτης στρατηγικής είναι χρήσιμος για την επικοινωνία του στρατηγικού σχεδίου του οργανισμού.

Υπάρχουν διάφορα εννοιολογικά μοντέλα για να σκεφτούμε ή να ορίσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό, το καθένα προικισμένο με τρόπους αναπαράστασης και περισσότερο ή λιγότερο διδακτικές διαδικασίες. Τα πιο γνωστά από αυτά τα μοντέλα είναι:

 • Ισορροπημένη κάρτα βαθμολογίας. Βασισμένο σε τέσσερις τομείς ενδιαφέροντος, κατανοητές ως ανεξάρτητες αλλά διασυνδεδεμένες κάρτες, επιτρέπει τον ορισμό της λειτουργίας ενός οργανισμού. Αυτοί οι τέσσερις τομείς είναι: οι δημοσιονομικές προοπτικές, η προοπτική του πελάτης, η προοπτική των διεργασιών και η προοπτική των μάθηση Υ η γνώση (έλεγχος). Κάθε κάρτα ορίζει τους αυστηρούς στρατηγικούς στόχους και ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι, έχετε μια συνολική άποψη της στρατηγικής του οργανισμού.
 • Στρατηγικός χάρτης. Σχεδιασμένο ως α Οργανόγραμμα ιεραρχικό, χρήσιμο για την επικοινωνία του στρατηγικού σχεδίου του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους ίδιους τέσσερις τομείς κατανόησης του προηγούμενου παραδείγματος: οικονομικά, πελάτης, εσωτερικές διαδικασίες και έλεγχος. Από το καθένα αναδύονται οι γραμμές σύνδεσης που καθορίζουν σε ένα είδος γενεαλογικού δέντρου τι έρχεται πρώτο και τι ακολουθεί, και τι εξαρτάται από ποιον όσον αφορά τους πόρους ή τις διαδικασίες.
 • Ανάλυση SWOT. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε διάφορους τομείς, το όνομά του προέρχεται από το ακρωνύμιο των τεσσάρων στοιχείων που επιδιώκει να αξιολογήσει σε κάθε οργανισμό: δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Τα δύο πρώτα σχετίζονται με το εσωτερικό και τα δύο τελευταία με το εξωτερικό, το οποίο σχεδιάζει ένα αρκετά διδακτικό πλέγμα της στρατηγικής κατάστασης του οργανισμού και επιτρέπει τον μελλοντικό σχεδιασμό.
 • Ανάλυση PEST. Το όνομά του προέρχεται από τις λέξεις: πολιτική, οικονομία, κοινωνικοπολιτισμικό και τεχνολογικό. Αυτοί είναι οι τέσσερις στρατηγικοί τομείς που προτείνει αυτό το μοντέλο για την κατανόηση οποιουδήποτε οργανισμού. Αυτή η ανάλυση είναι ιδανική για βιομηχανικά περιβάλλοντα και συνήθως αντιπροσωπεύει αυτούς τους τέσσερις παράγοντες χρησιμοποιώντας συνδυασμένους κύκλους (καθώς εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο σε πολλά πράγματα).
!-- GDPR -->